Yubo logo

Law enforcement

⚖️ Vejledning vedr. retshåndhævelse

📲 Om Yubo

Yubo er et socialt netværk baseret på venskaber, som bruges af millioner af mennesker rundt om i verden.

Yubo-brugere møder mennesker og får nye venner ved at chatte og livestreame.

Yubo er udviklet og drevet af firmaet Twelve-App baseret i Paris og kan downloades gratis via App Store og Google Play.

✅ Yubo og sikkerhed

Twelve App prioriterer Yubo-brugernes sikkerhed højt, og vi føler et ansvar, når det gælder sikkerhed af unge, som bruger Yubo. Vores designere og ingeniører, der udvikler Yubo, er også ihærdige fortalere for sikkerheden af vores brugere. 

Brugere skal minimum være 13 år, og Yubo har strenge retningslinjer for fællesskabet. Vores sikkerhedsteam gennemgår proaktivt platformen for at sikre, at disse retningslinjer overholdes. I løbet af de sidste tre år er Twelve-App blevet førende inden for verden af sikkerhed med produktinnovation, der driver teknologiindustrien til at skabe et mere sikkert sted for unge mennesker. Sikkerhedsfunktionerne i Yubos programpakke er kernen i vores produkt.

Yubo er medlem af og partner i kendte organisationer, der beskytter børn og unge, som bl.a. NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children), THORN, NSPCC, Internet Watch Foundation Helpline, E-Enfance, INHOPE og Internet Watch Foundation.

Twelve-App er også stiftende medlem af Tech Coalition og Project Protect, et initiativ til flere millioner dollars, som kæmper for beskyttelse af børn og unge.

Du kan besøge Yubos hjemmeside - https://yubo.live/ - og finde flere oplysninger i vores sikkerhedscenter, guide til forældre, guide til unge, retningslinjer for fællesskabet eller ofte stillede spørgsmål.

💾 Lagring af data

Twelve-App indsamler og gemmer kun brugeroplysninger i overensstemmelse med Yubos servicevilkår og privatlivspolitik.

Dette inkluderer brugerens navn, fødselsdato, telefonnummer, køn, placering, venner på Yubo og billeder.

Data opbevares i henhold til gældende lovgivning, og så længe det er nødvendigt, for at brugerne kan bruge Yubo. Som det fremgår af Yubos privatlivspolitik, kan brugerne til enhver tid kontakte dataprivacy@yubo.live for at få adgang til deres data. 

👮‍Juridiske rammer

Twelve-App er forpligtet til at samarbejde med politiet eller andre lovhåndhævende myndigheder i forbindelse med relevant efterforskning i henhold til gældende lovgivning.

Da Twelve-App er et fransk firma, behandles brugerdata i overensstemmelse med gældende fransk lovgivning, og som det fremgår af vores tjenestevilkår og privatlivspolitik.

I henhold til franske love og bestemmelser kan Twelve App blive bedt om at overbringe Yubo-brugerdata til politiet eller andre relevante myndigheder i Frankrig (f.eks. retsvæsenet, politiet eller gendarmeriet).

Twelve-App svarer ikke på anmodninger om udlevering af oplysninger fra privatpersoner som f.eks. civile sagsbehandlere, medmindre det er i forbindelse med en officiel juridisk proces.

📩 Dataanmodninger

Anmodninger fra autoriserede offentlige instanser om udlevering af oplysninger kan bl.a. omfatte oplysninger om brugeren (f.eks. navn, fødselsdato, billede og telefonnummer), oplysninger om brugerens konto (f.eks. tilmeldingsdato og IP-adresse) samt information om indhold oprettet af brugeren (f.eks. sendte meddelelser, billeder og vennelister).

I henhold til franske love og bestemmelser er det udelukkende myndigheder, som er autoriseret af en lovgivningsmæssig eller administrativ bestemmelse inden for rammerne af en bestemt mission (som f.eks. domstol, politi eller andre relevante myndigheder), der kan anmode om en brugers information).

Disse dataanmodninger skal:

 • foregå skriftligt på myndighedens officielle brevpapir og underskrives af den ansvarlige myndighed;
 • sendes som post og via e-mail til nedenstående adresse;
 • specificere retsgrundlaget for anmodningen;
 • være målrettet personer, der er identificeret eller identificerbare;
 • foregå lejlighedsvis;
 • omtale de datakategorier, der skal formidles, og deres relevans for den aktuelle efterforskning;
 • oplyse en gyldig officiel e-mailadresse, der tillader kommunikation med TWELVE-APP.

TWELVE-APP efterkommer ikke anmodningerne, hvis myndighederne ikke opfylder ovennævnte krav.

 

Twelve-App SAS

59 rue de Ponthieu, Bureau 562

75008 Paris

France

lawenforcement@yubo.live

🌍 Internationale dataanmodninger

Hvis du repræsenterer politiet eller anden myndighed uden for Frankrig, kan Twelve-App ikke svare på din anmodning om Yubo-brugerdata direkte.

I overensstemmelse med internationale samarbejdsaftaler skal du først kontakte den relevante franske myndighed, så de kan kontakte os på dine vegne.

Hvis du ønsker at kontakte det centrale direktorat for det franske politi (Direction centrale de la Police judicaire), som er ansvarlig for efterforskning og bekæmpelse af alvorlig kriminalitet i Frankrig, bedes du kontakte til dem på følgende adresser:

Direction Centrale de la Police Judiciaire

Sous Direction de la Lutte contre la Cybercriminalité

101 rue des Trois Fontanot

92000 Nanterre

France

dnpj-ofac-baen@interieur.gouv.fr

Som en gestus for politi eller andre relevante myndigheder, der ikke er franske, gennemgår og besvarer vi korrekt indsendte anmodninger, mens den internationale samarbejdsproces mellem de retshåndhævende instanser behandles.

🚑 Dataanmodninger i tilfælde af nødsituationer

I tilfældet af at en person er i umiddelbar risiko for alvorlig fare som f.eks. dødsfare eller fare for alvorlig fysisk skade, og Twelve-App besidder oplysninger, der kan hjælpe med at afværge denne risiko, kan edsvorne retshåndhævende embedsmænd også kontakte Twelve-App direkte, mens den officielle proces er i gang. 

En anmodning betragtes kun som en hasteanmodning, hvis en person er i overhængende dødsfare eller alvorlig risiko for fysisk skade.

Alle hasteanmodninger om dataudlevering skal fremsættes af en edsvoren retshåndhævende embedsmand og komme fra et officielt e-maildomæne fra den retshåndhævende myndighed, hvis den sendes via e-mail.

Brugernotifikation

Twelve-App underretter Yubo-brugere, inden de videregiver brugerdata til politiet eller andre relevante myndigheder, medmindre det fremgår af bekendtgørelsen at: 

 • det er forbudt i henhold til gældende lovgivning;
 • det kan bringe en efterforskning i fare;
 • og/eller det sætter en person eller flere personer i fare. 

Den andmodende retshåndhævende myndighed er ansvarlig for tydeligt at angive om ét af disse kriterier er gældende i den indsendte anmodning.

Yubo logo

Om

 • Om os
 • Nyheder
 • Jobs
 • Kontakt os
InstagramYoutubeTikTokLinkedIn
 • Tjenestevilkår
 • Juridisk
 • Retshåndhævelse
Made with love in Paris