Yubo logo

Law enforcement

⚖️ Guide for rettshåndhevelse

📲 Om Yubo

Yubo er et sosialt nettverk som millioner av mennesker over hele verden bruker for å få venner.

Yubo-brukere møter folk og får nye venner ved å chatte og streame live. 

Yubo er utviklet og drives av det Paris-baserte selskapet Twelve App, og er tilgjengelig for gratis nedlasting på App Store og Google Play.

✅ Sikkerhet på Yubo

Sikkerheten til Yubo-brukere er en stor prioritet for Twelve App, samt et ansvar som vi har overfor de unge som bruker Yubo. Og designerne og ingeniørene som skaper Yubo er tøffe talsmenn for våre brukeres sikkerhet.

Yubo har en streng aldersgrense på 13 år samt retningslinjer for samfunnet som menneskelige moderatorer proaktivt håndhever på plattformen. I løpet av de siste tre årene har Twelve App blitt en global leder innen sikkerhet med produktinnovasjon som driver teknologibransjen til å skape et sikrere sted for unge mennesker. Yubos pakke med sikkerhetsfunksjoner er selve kjernen i produkttilbudet.

Yubo er medlem av og partner i anerkjente barnevernorganisasjoner som NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children), THON, NSPCC, Internet Watch Foundation Helpline, E-Enfance, INHOPE og Internet Watch Foundation.

Twelve App er også en av grunnleggerne av Tech Coalition og Project Protect, et initiativ på flere millioner dollar for å kjempe for barnevern.

Vennligst besøk Yubos hjemmeside på https://yubo.live/ og gå til Sikkerhetssenter, Foreldreguide, Tenåringsguide, Rertningslinjer for samfunn eller Ofte stilte spørsmål for mer informasjon.

💾 Oppbevaring av data

Twelve App samler inn og lagrer kun brukerinformasjon i samsvar med Yubos bruksvilkår og personvernregler.

Dette inkluderer brukerens navn, fødselsdato, telefonnummer, kjønn, sted, venner på Yubo og bilder.

Data beholdes i henhold til gjeldende lov og så lenge det er nødvendig for å tillate brukere å benytte seg av Yubo. I alle tilfeller, som forklart i Yubos personvernregler, har brukere tilgang til sine data ved å kontakte privacy@yubo.live. 

👮 Juridisk rammeverk

Twelve App er forpliktet til å samarbeide med politimyndigheter når det er hensiktsmessig i henhold til gjeldende lov.

Som et fransk selskap utleverer Twelve App brukerdata i samsvar med gjeldende fransk lov og som gitt av deres bruksvilkår og personvernregler.

I samsvar med franske lover og forskrifter kan Twelve App bli pålagt å gi Yubo-brukerdata til franske politimyndigheter (f.eks. retts-, politi- eller gendarmeriadministrasjonene) når de blir bedt om det.

Twelve App vil ikke svare på forespørsler om informasjon fra private parter, for eksempel sivile parter, med mindre de er i sammenheng med en offisiell juridisk prosess.

📩 Dataforespørsler

Informasjonsforespørsler fra autoriserte offentlige organer kan inneholde informasjon om brukeren (f.eks. navn, fødselsdato, bilde og telefonnummer), informasjon om brukerens konto (f.eks. opprettelsesdato og IP-adresse), og informasjon om innhold som er opprettet av brukeren (f.eks. sendte meldinger, utvekslede bilder og vennelister).

 I samsvar med franske lover og forskrifter er myndigheter som ber om en brukers informasjon kun organer som er autorisert av en lovgivende eller regulatorisk bestemmelse innenfor rammen av et bestemt oppdrag (for eksempel retts-, politi- eller   gendarmerieadministrasjonene).

Disse dataforespørslene må:

 • gjøres skriftlig, på firmabrevpapir for rettshåndhevelsesmyndigheter og være undertegnet av ansvarlig rettshåndhevelsesoffiser;
 • sendes via post og e-post til adressen som er nevnt nedenfor;
 • spesifisere det juridiske grunnlaget som det er laget på;
 • målrettes mot personer som er identifisert eller identifiserbare;
 • være sporadiske;
 • nevne datakategoriene som skal kommuniseres og deres relevans for den aktuelle undersøkelsen;
 • nevne en gyldig offisiell e-postadresse som tillater kommunikasjon med TWELVE APP.

Hvis myndighetene ikke oppfyller kravene nevnt ovenfor, vil ikke TWELVE APP oppfylle deres forespørsler.

 

Twelve App SAS

59 rue de Ponthieu, Bureau 562

75008 Paris

Frankrike

lawenforcement@yubo.live

🌍 Internasjonale dataforespørsler

Hvis du representerer en politimyndighet utenfor Frankrike, vil Twelve App ikke kunne svare direkte på din forespørsel om Yubo-brukerdata.

I henhold til internasjonale samarbeidsavtaler, vennligst kontakt den relevante franske myndigheten først slik at de kan kontakte oss på dine vegne.

Hvis du ønsker å kontakte det franske sentraldirektoratet for rettspolitiet, som er ansvarlig for å etterforske og bekjempe alvorlig kriminalitet i Frankrike, vennligst skriv til dem på følgende adresser:

Direction Centrale de la Police Judiciaire

Sous Direction de la Lutte contre la Cybercriminalité

101 rue des Trois Fontanot

92000 Nanterre

Frankrike

dnpj-ofac-baen@interieur.gouv.fr

Som en høflighet til ikke-franske politimyndigheter, vil vi gjennomgå og svare på riktig innsendte bevaringsforepørsler mens den internasjonale samarbeidsprosessen mellom politimyndigheter, eller enheter, gjennomføres.

🚑 Forespørsel om nøddata

I tilfeller der noen er i fare for overhengende skade, for eksempel død eller alvorlig fysisk skade, og Twelve App har informasjon som kan bidra til å avverge denne skaden, kan edsvorne polititjenestemyndigheter også kontakte Twelve App direkte mens den offisielle prosessen pågår. 

En presserende forespørsel betraktes som sådan bare når det er en overhengende risiko for død eller alvorlig fysisk personskade.

Alle forespørsler om nøddata må gjøres av en edsvoren politimyndighet og komme fra et offisielt e-postdomene for politimyndigheter, hvis det sendes via e-post.

Brukervarsling

I følge retningslinjene varsler Twelve App Yubo-brukere før de offentliggjør dataene sine til politimyndighetene, med mindre slik varsling: 

 • er forbudt i henhold til gjeldende lov; 
 • ville sette en etterforskning i fare; 
 • og/eller ville sette et eller flere individer i fare for skade. 

Det er den anmodende politimyndighetens ansvar å tydelig angi i sin forespørsel om noen av disse kriteriene er oppfylt. 

Yubo logo

Om

 • Om oss
 • Nyheter
 • Ledige stillinger
 • Kontakt oss
InstagramYoutubeTikTokLinkedIn
 • Bruksvilkår
 • Juridisk melding
 • Rettshåndhevelse
Made with love in Paris