Yubo logo

Fællesskabs retningslinjer

Sidst opdateret den 29. februar 2024

Oversigt

Millioner af mennesker bruger Yubo hver dag, så de kan socialisere og bygge autentiske venskaber. I tråd med vores virksomheds værdiger omkring åbenhed, sikkerhed og privatliv, arbejder vi hårdt for at skabe et sikkert rum, hvor vores brugere kan være sig selv, uden presset af følgere og 'likes'. 

Da mange af vores brugere på Yubo er teenagere og unge, har vi et særligt ansvar for deres sikkerhed i app'en og dette er noget vi tager meget seriøst. Vi uddanner, støtter og beskytter medlemmer af Yubo fællesskabet, gennem innovativ teknologi og et 24/7 team af sikkerhedseksperter og retningslinjer for fællesskabet. Vi har også et uafhængigt sikkerhedsråd bestående af brancheeksperter og samarbejde med NGO'er, velgørende organisationer, retshåndhævende myndigheder og andre organisationer der arbejder med digitale sikkerhedsspørgsmål.

Yubo fællesskabet spiller en vital rolle i at gøre vores app brugervenlig og til et inkluderende miljø og vi tror på det hele starter med at være velkommende og respektfuld. Retningslinjerne for fællesskabet sætter standarden og de nødvendige forvetninger der skal til for at beskytte fællesskabet og promovere en atmosfære af inklusion, deling og forbindelser: de skitserer, hvad der er tilladt og hvad der ikke er tilladt på Yubo. Hver ny bruger skal acceptere disse retningslinjer, når de tilmelder sig appen. 

Som du kan se nedenfor, retningslinjerne for vores fællesskab, inkludere regler om nøgenhed, vold, stoffer og hadefulde ytringer, falske profiler og mobning. Når nogen overtræder disse retningslinjer, undersøger vi og træffer de nødvendige foranstaltninger – dette kan omfatte at sende en advarsel, filtrere og fjerne indhold eller suspendere en bruger. Vi opfodre vores brugere til at rapportere en hver bekymring til os, samtidig med at vores egne algoritmer rapportere når de opdager et potentielt brud på vores retningslinjer, så vi kan tage handling.

Vores retningslinjer for fællesskabet gælder for alle vores brugere, uanset hvor de befinder sig i verden og om de slår indhold op (herunder, beskeder, billeder, video live streaming og lydfiler) på deres profil, i livestreaming eller chatter på Yubo. Dette er fordi ting kan skifte så hurtigt i en digital verden, disse retningslinjer er et levende dokument som vi opdatere løbende.

Hvis du gerne vil vide mere om vores engagement i brugersikkerhed og de værktøjer, vi leverer, kan du besøge vores Safety Hub. Du kan også finde detaljer om de handlinger, som vores sikkerhedsteam har truffet, i vores Gennemsigtighedsrapport.

Fællesskabs retningslinjer

Alder og identitet

For at holde Yubo fællesskabet autentisk og reducere chancen for misbrug online, er det essentielt at vores brugere er hvem de siger de er. Vi forventer, at alle giver reelle oplysninger om sig selv ved tilmelding, og vi foretager kontrol af disse personlige oplysninger for at bekræfte deres alder og identitet.

 Når du opsætter din Yubo-profil, skal du angive følgende oplysninger:

 • Din fødselsdato (du skal være mindst 13 år for at bruge Yubo)
 • Dit navn
 • Det køn, du identificerer dig som (vi tilbyder 35+ kønsidentiteter og 50 pronominer)
 • Et billede, der viser dit ansigt tydeligt 

Din Yubo konto, er din egen (ikke en delt konto, du deler med andre) og bør ikke bruges til at efterligne andre. 

Vi bekræfter din alder og identitet på en række måder, herunder:

 • Brug af aldersestimering 
 • Tilbyder dig muligheden for at få tjekket dit ID (f.eks. pas, kørekort) for at få et gult "verificeret" emblem til din profil

Hvis du angiver forkerte personlige oplysninger (dvs. lyver om din alder) eller udgiver dig for at være en, du ikke er, kan vi udelukke dig fra Yubo.

Du kan finde yderligere detaljer om vores alder og identitet bekræftelsesprocesser i vores Safety Hub. Hvis du er bekymret for, at nogen på Yubo ikke er den, de siger, de er, bedes du rapportere det til os - tryk på skjoldikonet i appen, og vælg 'Rapportér'.

Nøgenhed og seksuelt indhold og adfærd

Visse typer af indhold og opførsel, kan være upassende for vores fællesskab og sætte de deltagende brugere i risiko - især når mindreårige er involveret. Derfor tillader vi ikke følgende indhold, nøgenhed, herunder delvist nøgenhed (f.eks. billeder af topløse brugere, brugere iført meget afslørende tøj, undertøj eller badetøj ude af kontekst). Pornografisk, seksuelt og suggestivt indhold samt meget seksuelle kommentarer og diskussioner i livet er også forbudt. 

Vores Safety Hub indeholder råd om seksuelt indhold og seksuel udnyttelse og detaljer om, hvordan vi overvåger og modererer Yubo. Hvis du er bekymret for noget indhold eller adfærd på Yubo, bedes du rapportere det til os – åben skjoldikonet i appen og vælg 'Rapportér'.

Mobning, chikane og anden krænkende adfærd

Vi forventer at alle der er en del af Yubo fællesskabet, interagere med andre brugere på en respektfuld måde. Mobning, chikane eller anden adfærd der kan medføre skade eller gøre andre utilpasse eller utrygge tolereres ikke. Dette gælder hån, navngivning, spredning af rygter, deling af personlige information eller privat indhold og al anden adfærd, der kan forårsage forsætlig skade på andre.

Derudover tolerere vi ikke seksuel chikane og uønsket seksuel adfærd mod Yubo brugere. Dette omfatter enhver adfærd rettet mod andre brugere med uønsket seksuel adfærd, indhold, kommentarer og anmodninger samt deling af eller trusler om at dele en anden brugeres private oplysninger eller intime billeder uden samtykke fra denne bruger.

Hvis du har brug for råd om mobning eller upassende seksuel adfærd eller hvis du vil vide, hvordan vi overvåger og modererer Yubo, besøg vores Safety Hub. Hvis du er bekymret over indhold eller adfærd på Yubo, bedes du rapportere det til os – tåben skjoldikonet i appen og vælg 'Rapportér'.

Diskriminering, had og ekstremisme

Alle burde at kunne føle sig sikre og komfortable med at være sig selv på Yubo. Vi tolerere ikke voldelig, hadefuld, diskriminerende eller grov adfærd rettet mod andre personer eller grupper af folk, på baggrund af deres race, etnicitet, nationalitet, religion, kønsidentitet, seksuel orientering eller et handicap eller helbredstilstand.

Vi tillader heller ikke glorificeringen af ideologier eller grupper der promovere hadefulde og voldelige ideer - dette inkluderer deling af terror- eller ekstremistisk propaganda eller udtryk for støtte til disse ideologier, grupper og mennesker, der repræsenterer dem, samt udstationering af symboler og slogans forbundet med disse ideologier.

Vores sikkerhedshub indeholder råd om hadefuld tale og hvordan vi overvåger og modererer YuboHvis du er bekymret over indhold eller adfærd på Yubo, bedes du rapportere det til os – tåben skjoldikonet i appen og vælg 'Rapportér'.

Vold og grafisk indhold

Vold høre ikke til i Yubo fællesskabet. Vi forbyder adfærd der kan lede til vold i virkeligheden, såsom trusler, tilskyndelse til vold eller glorificering af vold. Vi anmelder også til de lokale myndigheder, i situationer, der involverer en overhængende eller realistisk risiko for vold i det virkelige liv. Derudover tillader vi ikke indhold der tilskynder til voldelige handlinger, våben eller indhold der er grafisk eller blodig af natur. 

Hvis du vil vide mere om, hvordan vi overvåg og moderat Yubo, besøg vores sikkerhedshub. Hvis du er bekymret over noget indhold eller adfærd på Yubo, bedes du rapportere det til os - tryk på skjoldikonet i appen og vælg 'Rapportér'.

 

Seksuel udnyttelse og misbrug af børn

For at holde vores unge bruger sikre, har vi en nultolerance tilgang til børnemishandling og udnyttelse og har derfor skabt et set af politikker og retningslinjer for proaktivt at identificere og reagere på disse risikoer. Enhver opførsel der involvere eller kan føre til seksuel misbrug eller udnyttelse af mindreårige, om det er online eller i virkeligheden er forbudt: dette inkludere børnemisbrug, børneudnyttelse og menneskehandel, grooming, deling af uopfordret obskønt materiale med mindreårige samt materiale om seksuelt misbrug af børn. Brugere, der deltager i denne adfærd, vil blive udelukket fra Yubo, og den krænkelse, de har begået, kan blive rapporteret til de relevante myndigheder. 

For mere information om pleje og seksuel udnyttelse eller hvis du vil vide, hvordan vi overvåg og moderat Yubo, besøg vores Sikkerhed Hub. Hvis du er bekymret over indhold eller adfærd på Yubo, bedes du rapportere det til os – tryk på skjoldikonet i appen og vælg 'Rapportér'.

Krænkelser af privatlivets fred

Enhver Yubo bruger har ret til sit privatliv; vi tillader ikke at medlemmer af vores fællesskab deler eller har adgang til andres personlige information, såsom deres fulde navn, hjemmeadresse, telefonnummer, e-mail eller sociale media eller personlige billeder og vidoer uden deres tilladelse.

Læs vores privatlivspolitik eller besøg vores sikkerhedshub for at lære, hvordan vi overvåg og moderat Yubo.

Hvis du er bekymret omkring noget indhold eller en opførsel på Yubo, rapportere det venligst til os - tryk på skjoldikonet og vælg 'Rapportér'

Misbrug af platform og svigagtig aktivitet

Yubo er platform til at socialisere og skabe venskaber - det er ikke en markedsplads eller en dating app. Vi tillader ikke brugere at reklamere tilbud eller tilbyde promovere services i bytte for penge eller andre goder, eller indsamling af midler fra andre brugere – især når det drejer sig om ulovlige eller regulerede produkter og services. 

Efterligning, svindel, Afpresning, seksuel udnyttelse (eller "sextortion") hacking eller anden forsøg på at uretmæssig få adgang til information eller penge fra andre brugere eller Yubo er forbudt. Hvis du deltager i ulovlig opførsel, kan vi suspendere din konto permanent, og alt efter alvoren, sende det videre til retshåndhævelsen.

Besøg vores sikkerhedshub for at finde ud af, hvordan vi overvåg og moderat Yubo. Hvis du er bekymret over noget indhold eller adfærd på Yubo, bedes du rapportere det til os - tryk på skjoldikonet i appen og vælg 'Rapportér'.

 

Skadelig adfærd

Vi bekymrer os dybt om vores brugeres sikkerhed. Vi griber ind, hvis medlemmer af vores fællesskab opfordrer andre, især yngre brugere, til at engagere i skadelig adfærd under Lives eller andre steder på platformen, og hvis skadeligt indhold deles. Vi tillader derfor ikke indtagelse af stoffer og alkohol under lives, samt indhold der opfodre til den slags adfærd. Udfordringer, spil eller opførsel der kan medføre at en bruger kommer til skade eller udsætter dem selv for risiko er også forbudt.

Besøg vores sikkerhedshub for at finde ud af, hvordan vi overvåg og moderat Yubo. Hvis du er bekymret over noget indhold eller adfærd på Yubo, bedes du rapportere det til os - tryk på skjoldikonet i appen og vælg 'Rapportér'.

Selvskade

 

Unge mennesker kan bruge Yubo til at søge venskaber og finde hjælp, når de går gennem svære tider: at kunne tilbyde sådan et sted, er meget vigtigt for os, for at kunne holde vores fællesskab sikkert, kan vi være nødsaget til at tage handling i situationer, der kan involvere skade eller selvmord. Skulle vi tro, at en bruger har til hensigt at skade sig selv, kan vi kontakte os for at stille ressourcer til rådighed og rapportere situationen til retshåndhævelsen, så de kan modtage tilstrækkelig support. Derudover tillader vi ikke indhold, der afbilder, tilskynder til eller fremmer selvskade, spiseforstyrrelser og selvmord til andre Yubo-brugere.

Hvis du har brug for råd om selvskade og selvmord eller hvis du vil vide, hvordan vi overvåg og moderat Yubo, besøg vores Sikkerhedshub. Hvis du er bekymret over indhold eller adfærd på Yubo, bedes du rapportere det til os – tryk på skjoldikonet i appen og vælg 'Rapportér'.

Håndhævelsestilgang

Som medlem af Yubos fællesskab, skal du  acceptere at overholde vores Fællesskab Retningslinjer. Hvis vi modtager en rapport på brug af disse retningslinjer (enten fra en bruger eller genereret fra vores egen algoritme), vil vi undersøge og tage passende handling baseret på vores retningslinjer. Vores svar vil være afhængigt af hvor alvorligt overtrædelsen er og hvor stor risiko den udgør for andre Yubo-brugere.

Brugerrapporter gennemgås af sikkerhedsspecialister. Vi bruger automatiserede værktøjer til at udføre visse moderationshandlinger (f.eks. at træffe øjeblikkelige foranstaltninger, inden der sker skade). Mere alvorlige handlinger, såsom en udelukkelse, besluttes af sikkerhedsspecialister.

Vi bruger følgende håndhævelsestilgang:

 • I små overtrædelser, fokusere vi på at vejlede brugeren i hvordan de har overtrådt grænsen, og hvordan de kan forbedre deres opførsel og advare dem om at ved gentagende opførsel, at vi kan lukke deres konto hvis de ikke overholder dette. Nogle overtrædelser kræver, at vi fjerner indhold (f.eks. fra en brugers profil), lukker en videostream eller midlertidigt begrænser adgangen til en funktion i vores app.
 • I de mere alvorlige sager og hvor en gentagende gange overtræder Fællesskabets retningslinjer, kan vi suspendere deres konto midlertidigt eller lukke den permanent fra Yubo.
 • I forsøg på at undgå en suspendering (f.eks. ved at lave en ny konto) er ikke tilladt og kan medføre yderligere handling, herunder længere suspendering og endda en permanent ban. 
 • I tilfælde, der involverer en rapporteringspligt, potentiel ulovlig adfærd på Yubo eller en nødsituation, kan vi samarbejde med retshåndhævelse og andre relevante enheder for at træffe yderligere foranstaltninger. 

Vores gennemsigtighedsrapport indeholder detaljer om de handlinger, vi foretog, da vores retningslinjer for fællesskabet blev overtrådt. 

Yubos Forpligtelse Til Menneskerettigheder

Hos Yubo, søger vi at skabe et sikkert rum for unge, hvor de kan udtrykke sig selv frit, mens vi stadig prioritere deres sikkerhed og privatliv. Vi er engageret i at beskytte menneskerettigheder og følge principperne iUnited Nations Guiding Principles on Business and Human Rightsog vihar gjort sikkerhed og privatliv vores kerneværdier

Vores forpligtelse til menneskerettigheder er en central overvejelse under udviklingen og udarbejdelsen af vores retningslinjer for fællesskabet såvel som i deres daglige anvendelse, hvad enten det er i forbindelse med indholdsmoderering eller proaktiv detektering. Disse retningslinjer og processer kommer fra akademiske forskning, industri og institutionel praksis, samt ekspertisen fra vores sikkerhedsråd; dette sikrer, at der rettes særlig opmærksomhed mod disse retningslinjers indvirkning på mere sårbare eller marginaliserede medlemmer af vores samfund. 

Vores overvejelser om Menneskerettigheder og vores værdier afspejles yderligere på disse måder

 • Vores forpligtelse til Sikkerhed og Privatliv strækker sig til vores interne måder at arbejde på gennem vores privatlivspolitik, politik for beskyttelse af børn og whistleblower politik.
 • Vores halvårlige gennemsigtighedsrapporter giver synlighed om, hvordan vores retningslinjer for fællesskabet bliver anvendt i praksis, samt data om vores samarbejde med politiet i forbindelse med databehov eller proaktiv rapportering.
 • Vores Privatlivspolitik
Yubo logo

Om

 • Om os
 • Nyheder
 • Jobs
 • Kontakt os
InstagramYoutubeTikTokLinkedIn
 • Tjenestevilkår
 • Juridisk
 • Retshåndhævelse
Made with love in Paris