Yubo logo

Communityregler

Senast uppdaterat 29 februari 2024

Översikt

Miljontals personer världen över använder varje dag Yubo för att umgås på nätet och knyta äkta vänskapsband. Enligt våra värderingar som rör öppenhet, säkerhet och integritet strävar vi efter att erbjuda en trygg plats där användare kan vara sig själva, utan pressen att samla följare och gilla-markeringar.

Eftersom många Yubo-användare är tonåringar och unga personer har vi ett ökat ansvar för säkerheten i appen. Vi tar detta ansvar på största allvar. Vi utbildar, stödjer och skyddar våra användare med hjälp av innovativ teknik, ett team med säkerhetsexperter som arbetar 24/7 och våra communityregler. Vi har även ett oberoende säkerhetsråd med ledande experter inom branschen samt representanter från brottsbekämpande organ och andra organisationer som arbetar med digital säkerhet.

Yubo’s community är en viktig del av vad som gör appen till en trevlig och inkluderande plats. Vi tror att detta börjar med att vara välkomnande och att respektera andra. Våra communityregler visar standarden och förväntningarna som behövs för att skydda användarna och uppmuntra till inkludering, delning och vänskapsband. Reglerna anger vad som tillåts och vad som inte tillåts på Yubo. Alla användare måste godkänna reglerna när de skapar ett konto i appen.

Som du kan läsa nedan inkluderar våra communityregler förbud mot nakenhet, våld, droger, hatpropaganda, fejkade profiler och mobbning. Om en användare bryter mot reglerna undersöker vi saken och vidtar lämpliga åtgärder. Detta kan inkludera att skicka en varning, att filtrera och ta bort innehåll eller att stänga av användaren. Vi uppmuntrar användare att rapportera brott mot reglerna och tar emot rapporter från våra algoritmer som upptäcker möjliga överträdelser.

Våra communityregler gäller för alla användare, oberoende av var i världen de befinner sig och huruvida de lägger upp innehåll (såsom text, bild, video, livesändning eller ljud) på sina profiler, eller om de sänder live eller chattar på Yubo. Eftersom den digitala världen är så föränderlig är våra riktlinjer ett levande dokument som uppdateras regelbundet.

För att ta reda på mer om vårt arbete med säkerhet och verktygen vi tillhandahåller, vänligen besök vårt säkerhetscenter. Du kan även läsa om åtgärderna som vårt säkerhetsteam vidtagit i vår insynsrapport.

Communityregler

Ålder och identitet

För att se till att Yubos community är autentisk och för att minska risken för otillåten användning är det viktigt att våra användare är vilka de uppger sig vara. Vi förväntar oss att alla anger faktiska uppgifter om sig själva när de registrerar sig och vi kontrollerar dessa uppgifter för att verifiera användares ålder och identitet.

När du skapar en Yubo-profil måste du ange följande uppgifter:

 • Ditt födelsedatum (du måste vara minst 13 år gammal för att använda Yubo)
 • Ditt namn
 • Vilket kön du identifierar dig med (du kan välja bland fler än 35 könsidentiteter och 50 pronomen)
 • En bild som tydligt visar ditt ansikte 

Ditt Yubo-konto ska tillhöra dig. Det är inte tillåtet att dela konton med andra. Ditt konto får inte användas för att låtsas vara någon annan.

Vi verifierar din ålder och identitet på flera olika sätt, såsom:

 • Verktyg för att bedöma ålder
 • Möjligheten att kontrollera din legitimation (t.ex. ditt pass eller ID-kort) för att få ett gult "verifierat-märke" på din profil

Om du anger felaktiga uppgifter (d.v.s. ljuger om din ålder) eller låtsas vara någon annan kan vi stänga av dig från Yubo.

Du hittar mer information om våra processer för att verifiera ålder och identitet i vårt säkerhetscenter. Om du tror att någon på Yubo inte är vem hen utger sig för att vara, vänligen rapportera det till oss. Tryck helt enkelt på sköld-ikonen i appen och välj "Rapportera".

Nakenhet, sexuellt innehåll och sexuellt beteende

Vissa typer av innehåll och beteenden kan vara olämpliga för vårt community och utgöra en risk för användarna, särskilt när det rör minderåriga. Därför tillåter vi inget innehåll med nakenhet, inklusive avklätt innehåll (t.ex. bilder på användare med bar överkropp, användare med mycket utmanande klädsel, underkläder och badkläder som visas på ett utmanande sätt). Vi tillåter inte heller pornografiskt, sexuellt eller suggestivt innehåll eller oönskade sexuella kommentarer och grova deskriptiva sexuella diskussioner i lives. 

Vårt säkerhetscenter innehåller råd om sexuellt innehåll och sexuellt utnyttjande samt information om hur vi ser över och kontrollerar Yubo. Om du är bekymrad för något innehåll eller beteende på Yubo, vänligen rapportera det till oss. Tryck helt enkelt på sköld-ikonen i appen och välj "Rapportera".

Mobbning, trakasserier och annat kränkande beteende

Vi förväntar oss att alla i Yubos community umgås med andra på ett respektfullt sätt. Mobbning, trakasserier och annat kränkande beteende som kan orsaka skada eller få andra att känna sig obekväma tillåts inte. Detta inkluderar att retas, öknamn, rykten, att sprida personuppgifter eller privat innehåll samt allt annat beteende som avsiktligen skadar andra.

Vi tolererar inte heller sexuella trakasserier eller oönskade sexuella närmanden. Detta inkluderar beteende som riktar sig mot andra användare i form av oönskat sexuellt beteende eller innehåll, oönskade kommentarer eller förfrågningar samt att dela eller hota att dela andra användares privata information eller personliga bilder utan medgivande.

Om du behöver råd om mobbning eller olämpligt sexuellt beteende eller om du vill ta reda på hur vi ser över och kontrollerar Yubo, vänligen se vårt säkerhetscenter. Om du är bekymrad för något innehåll på Yubo, vänligen rapportera det till oss. Tryck helt enkelt på sköld-ikonen i appen och välj "Rapportera".

Diskriminering, hat och extremism

Alla ska känna sig trygga och bekväma i att vara sig själva på Yubo. Vi tolererar inte våldsamt, hatiskt, diskriminerande eller kränkande beteende mot andra personer eller grupper baserat på ras, etnicitet, nationalitet, religion, könsidentitet, sexuell läggning, funktionshinder eller sjukdom.

Vi tillåter inte heller förhärligande av ideologier eller grupper som främjar hatiska eller våldsamma idéer. Detta inkluderar att dela propaganda från terrorister eller extremister eller att uttrycka stöd för dessa ideologier, grupper och personer som representerar dem samt att dela symboler och slagord som länkas till dessa ideologier. 

I vårt säkerhetscenter hittar du råd och information om hatpropaganda och hur vi ser över och kontrollerar Yubo. Om du är bekymrad för något innehåll eller beteende på Yubo, vänligen rapportera det till oss. Tryck helt enkelt på sköld-ikonen i appen och välj "Rapportera".

Våld och våldsamt innehåll

 

Våld hör inte hemma på Yubo. Vi förbjuder beteende som kan leda till våld i verkliga livet, såsom hot, uppmuntran till våld och förhärligande av våld. Vi rapporterar situationer som innebär omedelbar eller realistisk risk för våld i verkliga livet till brottsbekämpande myndigheter. Vi tillåter inte innehåll som avbildar våld eller vapen och inte heller innehåll som är mycket våldsamt eller blodigt.

 

Om du vill läsa mer om hur vi ser över och kontrollerar Yubo, vänligen se vårt säkerhetscenter. Om du är bekymrad för något innehåll eller beteende på Yubo, vänligen rapportera det till oss. Tryck helt enkelt på sköld-ikonen i appen och välj "Rapportera".

 

Sexuellt utnyttjande av barn

 

För att skydda våra unga användare har vi nolltolerans mot sexuellt utnyttjande av barn. Vi har utvecklat ett antal policyer och riktlinjer för att proaktivt identifiera och svara på dessa risker. Allt beteende som utgör eller kan leda till sexuellt utnyttjande av barn (oberoende av om det sker på nätet eller i verkliga livet) är strängt förbjudet. Detta inkluderar sexuellt utnyttjande, sexuell exploatering, trafficking, gromning, delning av oönskat obscent material samt delning av dokumenterade sexuella övergrepp mot barn. Användare som gör något av detta stängs av från Yubo. Därtill kan vi rapportera överträdelsen till lämpliga myndigheter.

 

För mer information om gromning och sexuellt utnyttjande eller om du vill ta reda på mer om hur vi ser över och kontrollerar Yubo, vänligen se vårt säkerhetscenter. Om du är bekymrad för något innehåll eller beteende på Yubo, vänligen rapportera det till oss. Tryck helt enkelt på sköld-ikonen i appen och välj "Rapportera".

Kränkningar av integritetsskydd

 

Varje Yubo-användare har rätten till integritet. Vi tillåter inte att användare delar eller får åtkomst till andras personuppgifter såsom för- och efternamn, hemadress, telefonnummer, e-post, sociala medier eller personliga bilder och videor utan tillåtelse.

Läs vår integritetspolicy eller gå till vårt säkerhetscenter för att ta reda på hur vi ser över och kontrollerar Yubo.

Om du är bekymrad för något innehåll eller beteende på Yubo, vänligen rapportera det till oss. Tryck helt enkelt på sköld-ikonen i appen och välj "Rapportera".

Otillåten användning och bedrägeri

Yubo är en plattform för att umgås och hitta nya vänner. Det är varken en marknadsplats eller en dejtingapp. Vi tillåter inte reklam, att erbjuda eller marknadsföra tjänster eller varor mot pengar eller varor, eller att samla in pengar från andra användare, särskilt när det kommer till olagliga eller reglerade produkter och tjänster. 

Det är inte tillåtet att låtsas att vara någon annan, att utpressa, att hota att dela sexuellt innehåll (“sextortion”), att hacka konton eller system eller att lura till sig information eller pengar från andra användare. Om du gör något olagligt kan vi permanent stänga av ditt konto. Om lämpligt rapporterar vi även händelsen till brottsbekämpande myndigheter.

I vårt säkerhetscenter hittar du information om hur vi ser över och kontrollerar Yubo. Om du är bekymrad för något innehåll eller beteende på Yubo, vänligen rapportera det till oss. Tryck helt enkelt på sköld-ikonen i appen och välj "Rapportera".

 

Skadligt beteende

 

Vi bryr oss om våra användares säkerhet. Vi vidtar åtgärder om någon i vår gemenskap uppmuntrar andra (särskilt unga användare) till skadligt beteende under lives eller någon annan plats på plattformen, eller om de delar skadligt innehåll. Därför tillåter vi inte heller droger eller grov alkohol konsumption under lives, eller innehåll som avbildar dessa typer av beteenden. Utmaningar, spel och beteenden som kan leda till skada eller risk är också förbjudna.

I vårt säkerhetscenter hittar du information om hur vi ser över och kontrollerar Yubo. Om du är bekymrad för något innehåll eller beteende på Yubo, vänligen rapportera det till oss. Tryck helt enkelt på sköld-ikonen i appen och välj "Rapportera".

Självskadebeteende

 

Unga personer kan använda Yubo för att hitta vänskap och stöd under svåra tider. Att erbjuda detta utrymme är mycket viktigt för oss, men för att skydda vårt community måste vi vidta åtgärder vid situationer som relaterar till självskadebeteende eller självmord. Om vi anser att en användare avser att skada sig själv kan vi kontakta användaren för att erbjuda resurser samt rapportera situationen till brottsbekämpande myndigheter så att de kan ge stöd. Vi tillåter ej innehåll som avbildar, uppmuntrar till eller främjar självskadebeteende, ätstörningar eller självmord.

Om du behöver råd om självskadebeteende eller självmord eller om du vill ta reda på mer om hur vi ser över och kontrollerar Yubo, vänligen gå till vårt säkerhetscenter. Om du är bekymrad för något innehåll på Yubo, vänligen rapportera det till oss. Tryck helt enkelt på sköld-ikonen i appen och välj "Rapportera".

Moderering och kontroller

Som del av Yubos community måste du följa våra communityregler. Om vi får en rapport om ett brott mot reglerna (från en användare eller från våra algoritmer) undersöker vi saken och vidtar lämpliga åtgärder baserat på våra riktlinjer. Vårt svar beror på hur allvarlig överträdelsen är och vilken risk den utgör för andra Yubo-användare. 

Användarnas rapporter granskas av våra säkerhetsspecialister. Vi använder även automatiska verktyg för att utföra viss moderering (d.v.s. att vidta omedelbara åtgärder för att förhindra skada). Allvarliga åtgärder, som avstängning från plattformen, beslutas av våra säkerhetsspecialister.

Vi arbetar på följande sätt:

 • I mindre allvarliga fall lägger vi fokus på att utbilda användaren om vad som har hänt, hur hen kan ändra sitt beteende och vad som händer om detta inte sker. 
 • Vissa överträdelser kräver att vi tar bort innehåll (t.ex. från en användares profil), stänger ner en stream eller tillfälligt begränsar åtkomst till en funktion i appen.
 • I allvarliga fall, och i fall där någon upprepat bryter mot våra communityregler, kan vi tillfälligt stänga av Yubo-kontot eller permanent ta bort det från plattformen.
 • Att försöka att kringgå en avstängning (t.ex. genom att skapa ett nytt konto) är inte tillåtet, och kan leda till vidare åtgärder, såsom en längre eller permanent avstängning. 
 • I fall som medför anmälningsplikt, potentiellt olagligt beteende samt nödlägen kan vi samarbeta med brottsbekämpande myndigheter och andra organ för att vidta ytterligare åtgärder. 

I vår Insynsrapport kan du läsa om åtgärderna vi vidtagit vid brott mot våra communityregler.

Yubos arbete med mänskliga rättigheter

 

Vi på Yubo vill erbjuda en plats där unga personer kan uttrycka sig själva, samtidigt som vi månar om användarnas säkerhet och integritet. Vi strävar efter att skydda de mänskliga rättigheterna och att följa principerna i FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter och vi har gjort säkerhet och integritet till våra grundläggande värderingar. 

Vårt arbete med mänskliga rättigheter är en grundpelare när det kommer till att skapa och utveckla våra communityregler, samt hur dessa tillämpas i praktiken (för moderering av innehåll och proaktivt arbete med att upptäcka överträdelser). Dessa riktlinjer och processer informeras av akademiskt arbete, bästa praxis för branschen samt expertis från vårt säkerhetsråd. Detta säkerställer att vi är observanta när det kommer till effekten av riktlinjerna på utsatta eller marginaliserade medlemmar i vår gemenskap.

Vårt arbete med mänskliga rättigheter och våra värderingar speglas vidare på dessa sätt:

 • Vårt arbete inom säkerhet och integritet täcker även våra interna sätt att arbeta, med vår integritetspolicy samt vår policy för visselblåsare.
 • Vår halvårsrapport om insyn ger information om hur våra communityregler tillämpas i praktiken samt data som rör vårt samarbete med brottsbekämpande myndigheter och dataförfrågningar eller proaktiv rapportering.
 • Vår integritetspolicy

Yubo logo

Om

 • Om oss
 • Nyheter
 • Lediga tjänster
 • Kontakta oss
InstagramYoutubeTikTokLinkedIn
 • Användarvillkor
 • Rättsligt meddelande
 • Brottsbekämpning
Made with love in Paris